MƏLUMAT

Xarici cinsiyyət üzvünü iki növ herpes zədələyir HSV1 və HSV2.Yoluxmadan 7 gün sonra xəstədə ağrı,yanma,vezikulaların əmələ gəlməsi şikayyəti yaranır.Sonradan bu vezikulalar partlayır eroziya əmələ gəlir(şəkildə gördüyümüz kimi),eroziyalar isə genişlənərək və dərinləşərək coralara çevrilə bilirlər.Bəzən pasientdə bədən temperaturasının yüksəlməsi,halsızlıq,baş ağrısı kimi hallarda müşahidə olunur.
✔Diaqnostikası əsasən polimeraz zəncirvari reaksiya(PZR) ilə qoyulur.
✔Müalicəsi simptomatik aparılır:Vannalar,yüngül alt geyimi,ağrı kəsici,virus əleyhinə müalicə(asiklovir,valasiklovir,famsiklovir və s.)